Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti: - Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti; - Domsko varstvo odraslih in - Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji. Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe. Vizija CUDV Črna: - Kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine; - Skrb za povečanje življenjskega standarda oseb z motnjami v duševnem razvoju; - Z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti; - Z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v najvišji možni meri slediti zahtevnosti posebnih potreb uporabnikov; - S celostnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov razvijati kulturo ustanove. Vrednote našega dela so: spoštovanje drugačnosti, strokovnost, kreativnost, odgovornost, kooperativnost, prijaznost, samoiniciativnost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost ustanovi. Naše delo, oziroma načine, metode, pristope za uresničevanje poslanstva in vizije CUDV Črna lahko spoznate z obiskom naše organizacije. Obisk z ogledi dobrih praks posebej priporočamo vzgojno izobraževalnim organizacijam (osnovnim, srednjim šolam), humanitarnim organizacijam, društvom, vabljeni pa so seveda tudi drugi. Za obisk se dogovorite z vodjo VIZ na tel. št. 02 870 40 24.
Dodano dne: 3. marca 2017

  predavanje za strokovni zbor; Svet staršev (4. 3.); hospitacije; Svet uporabnikov; dan mater (11. 3.) (ODG: Sušić E., Pačnik M., Stopar A.); memorialni nogometni turnir (ODG: Polc S., Pogorevc A.); tekmovanja v namiznem tenisu v CUDV; strokovna ekskurzija delavcev; predavanje za uporabnike; tekmovanje v namiznem tenisu; sodelovanje na predavanju in treningu teka v okviru projekta »5 tekov za 300 nasmehov«; Udeležba športnikov (4 športniki + 3 trenerji + tehnični delegat) na Zimskih svetovnih igrah v Schladmingu; Ogled smučarskih tekem v Schladmingu 21. in 22. marca (27 +9); ogled tekmovanj v smučarskih poletih v Planici (23. marec); čistilna akcija »Očistimo  [ Beri dalje ]