Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti: - Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti; - Domsko varstvo odraslih in - Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji. Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe. Vizija CUDV Črna: - Kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine; - Skrb za povečanje življenjskega standarda oseb z motnjami v duševnem razvoju; - Z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti; - Z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v najvišji možni meri slediti zahtevnosti posebnih potreb uporabnikov; - S celostnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov razvijati kulturo ustanove. Vrednote našega dela so: spoštovanje drugačnosti, strokovnost, kreativnost, odgovornost, kooperativnost, prijaznost, samoiniciativnost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost ustanovi. Naše delo, oziroma načine, metode, pristope za uresničevanje poslanstva in vizije CUDV Črna lahko spoznate z obiskom naše organizacije. Obisk z ogledi dobrih praks posebej priporočamo vzgojno izobraževalnim organizacijam (osnovnim, srednjim šolam), humanitarnim organizacijam, društvom, vabljeni pa so seveda tudi drugi. Za obisk se dogovorite z vodjo VIZ na tel. št. 02 870 40 24.
Dodano dne: 7. julija 2017

  Počitnice za uporabnike do 26. leta bodo od 26. 6. do 31. 8. 2017; Možnost koriščenja 4 do 5 tedenskih počitnic za uporabnike VDC; Počitnice za uporabnike institucionalnega varstva; Za tiste uporabnike, ki ne odhajajo domov organiziramo v Centru različne dejavnosti: Letovanje v Dobrni: 3. 7. – 7. 7. 2017; Letovanje v Topli za 3 skupine: 3. 7. – 24. 7. (počitniški tabori z različnimi vsebinami: zdrav življenjski slog, elementi indijanskega življenja, živimo v naravi in z naravo); Indijanski tabor – Mitnek: 1 skupina: 24. 7. – 29. 7.; Planinski tabor; Taborniški tabor – Jazbina: 3 skupine: 24. 7.  [ Beri dalje ]