Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti: - Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti; - Domsko varstvo odraslih in - Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji. Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe. Vizija CUDV Črna: - Kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine; - Skrb za povečanje življenjskega standarda oseb z motnjami v duševnem razvoju; - Z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti; - Z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v najvišji možni meri slediti zahtevnosti posebnih potreb uporabnikov; - S celostnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov razvijati kulturo ustanove. Vrednote našega dela so: spoštovanje drugačnosti, strokovnost, kreativnost, odgovornost, kooperativnost, prijaznost, samoiniciativnost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost ustanovi. Naše delo, oziroma načine, metode, pristope za uresničevanje poslanstva in vizije CUDV Črna lahko spoznate z obiskom naše organizacije. Obisk z ogledi dobrih praks posebej priporočamo vzgojno izobraževalnim organizacijam (osnovnim, srednjim šolam), humanitarnim organizacijam, društvom, vabljeni pa so seveda tudi drugi. Za obisk se dogovorite z vodjo VIZ na tel. št. 02 870 40 24.
Dodano dne: 19. oktobra 2017

16.10.2017  smo si stanovalci enote BKS  ogledali predstavitev dela policije. En od njihovih  projektov se imenuje BODI PREVIDEN. Potekal je pred OŠ Črna. Obnovili smo svoja znanja o varni hoji po cesti, spoznali policiste, ki pri svojem delu uporabljajo različna prevozna sredstva, zaščitno opremo in policijske pse. Sanda Peter ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]