POSLANSTVO

Center za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev ter jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.

VIZIJA

Vizija delovanja CUDV Črna je:

 • Zagotavljanje in izvajanje ustreznih sodobnih programov vzgoje in izobraževanja, institucionalnega varstva ter zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju.
 • izvajanje programa dela zgodnje obravnave otrok ter vključevanje sodobnih pristopov z osebami z avtizmom.
 • Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in bivalnih standardov.
 • Zagotavljanje ustreznih programov in sodobnih pristopov pri delu s starajočo populacijo.
 • Izgradnja manjših bivalnih enot v sosednjih občinah, bližje domu in primarni družini.
 • Razselitev centralne zgradbe in sledenje trendom deinstitucionalizacije.

VREDNOTE

 • Odličnost
 • Spoštovanje
 • Odgovornost
 • Povezanost
 • Humanost
 • Pravičnost
 • Inovativnost

 

 

Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem slavi letos petdesetletnico obstoja. Ustanova, katere namen je vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, ter kasnejše institucionalno varstvo starejših oseb  je in še bo lepo obletnico počastil z več dogodki. Prva proslava je bila 20. 2. ob 10. uri v Kulturnem domu Črna. Gostili smo predstavnike ministrstva, stroke in strokovne javnosti ter druge goste. Prijazno prireditev smo zasnovali na zgodbi štirih uporabnikov, ki so v center prišli 20. februarja 1968 in so tu še danes. V programu smo sodelovali tako uporabniki kot zaposleni. Direktorica Dalja Pečovnik je v svojem nagovoru opisala prehojeno pot , pri čemer ni pozabila, da so bili v Črni pionirji na področju uvajanja novosti v defektološki stroki, pri tem je bil v ospredju čedalje bolj human pristop k uporabnikom.

Govorila sta še županja Črne Romana Lesjak in predsednik sveta zavoda Erih Kurnik., ki sta povedala, da je Center organsko zrasel s krajem.

Izdali smo tudi poseben zbornik, odprli razstavo, proslavljanja pa bomo nadaljevali še v prihodnje.

Terezija Napečnik in Fabio Feregotto

Avtor fotografij je Jože Lešnik