Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti:

- Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti;

- Domsko varstvo odraslih in

- Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji.

Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe.

Vizija CUDV Črna:

- Kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine;

- Skrb za povečanje življenjskega standarda oseb z motnjami v duševnem razvoju;

- Z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti;

- Z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v najvišji možni meri slediti zahtevnosti posebnih potreb uporabnikov;

- S celostnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov razvijati kulturo ustanove.

Vrednote našega dela so: spoštovanje drugačnosti, strokovnost, kreativnost, odgovornost, kooperativnost, prijaznost, samoiniciativnost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost ustanovi.

Dodano dne: 27. maj 2016

18. 19. maja smo v CUDV organizirali XIII. likovno kolonijo za otroke, mladostnike in odrasle. Kolonije se je udeležilo 58 ustvarjalcev iz osemnajstih organizacij. Pri njihovem ustvarjanju jih je spremljalo 26 mentorjev. Osrednje dogajanje likovne kolonije je letos potekalo v rudarskem muzeju Podzemlje Pece,… VEC