Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti:

- Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti;

- Domsko varstvo odraslih in

- Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji.

Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe.

Vizija CUDV Črna:

- Kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine;

- Skrb za povečanje življenjskega standarda oseb z motnjami v duševnem razvoju;

- Z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti;

- Z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v najvišji možni meri slediti zahtevnosti posebnih potreb uporabnikov;

- S celostnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov razvijati kulturo ustanove.

Vrednote našega dela so: spoštovanje drugačnosti, strokovnost, kreativnost, odgovornost, kooperativnost, prijaznost, samoiniciativnost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost ustanovi.

Dodano dne: 23. december 2016

Ko zadiši po cimetu,medu in se slišijo božične in novoletne pesmi, se v enoti DCR družimo in veselimo.

V letošnjem decembru nas je obiskala skupina otrok iz vrtca Ajda ter šest razredov učencev  iz vseh treh šol na Ravnah. Imeli smo novoletne delavnice in smo skupaj ustvarjali. … VEC