Datum objave: 11. januarja 2011

       Center 144
            2393 Črna na Koroškem
       02 870 40 00
       02 870 40 20
;)       info@cudvcrna.si

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti:

– Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti;

– Domsko varstvo odraslih in

– Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji.

Get Directions
iz kategorije: lokacije