Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. V Centru izvajamo tri oblike dejavnosti:

– Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti;

– Domsko varstvo odraslih in

– Varstveno delovni center kjer nudimo in izvajamo zaposlitev, varstvo in vodenje pod posebnimi pogoji.

Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Vse dejavnosti moramo načrtovati tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe.

Vizija CUDV Črna:

– Kvalitetno izvajanje vseh storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine;

– Skrb za povečanje življenjskega standarda oseb z motnjami v duševnem razvoju;

– Z uvajanjem sodobnih pristopov uporabnikom zagotavljati najvišjo mero opolnomočenosti;

– Z razvijanjem kvalitetnih strokovnih pristopov v najvišji možni meri slediti zahtevnosti posebnih potreb uporabnikov;

– S celostnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov razvijati kulturo ustanove.

Vrednote našega dela so: spoštovanje drugačnosti, strokovnost, kreativnost, odgovornost, kooperativnost, prijaznost, samoiniciativnost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost ustanovi.

Naše delo, oziroma načine, metode, pristope za uresničevanje poslanstva in vizije CUDV Črna lahko spoznate z obiskom naše organizacije. Obisk z ogledi dobrih praks posebej priporočamo vzgojno izobraževalnim organizacijam (osnovnim, srednjim šolam), humanitarnim organizacijam, društvom, vabljeni pa so seveda tudi drugi.

Za obisk se dogovorite z vodjo VIZ na tel. št. 02 870 40 24.