V Posebni program vzgoje in izobraževanja je vključenih 19 fantov in deklet v starosti od 15 do 26 let. Fantje in dekleta so razigrani, nasmejani. Skupine so zelo heterogene, delo je dinamično in skozi celotno šolsko leto so zelo aktivni. V skladu s posebnim programom vzgoje in izobraževanja se otroci, mladostniki in mlajši odrasli preko življenjskih situacij, učnih delavnic in drugih oblik vključevanja v življenje in delo  srečujejo z različnimi izzivi in zaposlitvenimi tehnikami, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. Vključeni so tudi v mnoge aktivnosti, s katerimi predstavljajo Center navzven: pevski zbor, Orffova skupina, skupina Radovedni, planinska skupina Kavke, specialna olimpiada,…  je le nekaj od teh. Poleg tega so ustvarjalni tudi na likovnem področju (natečaji), berejo za bralno značko, sodelujejo pri lahkem branju, oblikovanju časopisa Solze in smeh,… Enkrat letno gredo v gozdno šolo v naravi v Toplo in enkrat šolo v naravi v Novigrad ali na Debeli Rtič. Dinamično vzdušje jih dnevno sooča z novimi izzivi, skozi katere doživljajo mnoge potrditve, seveda pa tudi takšne in drugačne težave, katere skušamo reševati sproti.
Omenjena heterogenost skupin in enote kot celote, jih že v zgodnjih letih uči strpnosti in medsebojne pomoči.

VODJA ENOTE II. NADSTROPJE:
Špela Mlinar,prof.def.

V delovno enoto pritličje je zaradi prilagojenih pogojev bivanja vključena skupina vzgoje in izobraževanja. V skupino je vključenih 6 učencev. Učenci imajo težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ter kombinirane motnje. V večini primerov je prisotna tudi gibalna oviranost.
Delo z njimi poteka ob individualnem pristopu, osnova dela pa je posebni program vzgoje in izobraževanja, Majhni koraki ter individualizirani programi.

Učne teme, vsebine in učne metode so v celoti prilagojene sposobnostim učencem. Nove stvari spoznavamo v konkretnih situacijah in na konkretnih primerih, pri čemer so v ospredje postavljene metode, s katerimi stimuliramo in razvijamo vsa čutila, posebno pozornost pa namenjamo tudi komunikaciji z uporabniki, ki v večini neverbalna. Trudimo se izkoristiti vse potenciale učencev. Udeležujemo se tako gozdne šole v Topli, kot šole v naravi ob morju ali toplicah.

Različen naravni in drug material nam je v vsakodnevno  pomoč pri raziskovanju okolja v katerem živimo; opazujemo, tipamo, vonjamo, okušamo. V vsakodnevne aktivnosti vpletam  bazalno stimulacijo ter aromaterapijo, zelo pomembna pa je tudi glasba, meditativna ali sproščujoča, saj se je pokazala kot motivacijski element ob delu.

Naša prioriteta je zadovoljen otrok, mladostnik.  
Učenci so poleg pouka vključeni v:

  • dramski krožek,
  • pravljični krožek,
  • predšolsko bralno značko Petra Nosa,
  • projekt portfolio,
  • razstavo z naslovom Lepa drugačnost

Mihaela Knez
skupinska habilitatorka