V stanovanjskih skupnostih na Ravnah in v Prevaljah živijo odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju.
Zaposleni so pod posebnimi pogoji v delavnicah VDC z vodenjem in varstvom. Stanovanjska skupnost pomeni zanje pravi dom z vso intimnostjo in toplino. Potrebujejo pravo mero vodenja in usmerjanja, da imajo toliko zasebnosti, kot si je želijo in toliko pomoči, kot je potrebujejo. Za to poskrbijo varuhinje in strokovna delavka. Ustvarjamo pogoje za vseživljenjsko učenje,  povečujemo njihovo aktivno vlogo in soodločanje ter s pestrimi vsebinami in oblikami dela bogatimo njihovo življenje.

V prostem času se vključujemo v različne dejavnosti in posebne oblike dela, ki jih izbiramo glede na sposobnosti in interese:

V SSP:

–          zeleni program – skrb za okolico hiše in zeliščni vrt

–          sodelujemo z Domom starejših na Fari na Prevaljah

–          prijateljska skupina Cekinček je vključena v medgeneracijsko društvo Lučke in v projekt »(Z)migaj se«

–          beremo za bralno značko »Korošci pa bukve beremo«

–          1x tedensko kegljamo v Družbenem domu na Prevaljah

–          obiskujemo srečanja Vera in luč

v SSR:

–          zeleni program – skrb za okolico hiše in zeliščni vrt

–          Vključeni smo v aktivnosti  društva  Sožitje Mežiške doline in pojemo v pevskem zboru »Mlada srca« in Klub prijateljev

–          imamo abonma za gledališke predstave na Ravnah

–          1x tedensko se kopamo v bazenu na Ravnah

–          obiskujemo srečanja Vera in luč

Življenje stanovalcev se tesno povezuje z domačim okoljem.
Skrbimo za vsakodnevne prijateljske stike v soseščini, jim ponudimo pomoč pri delu ter jih povabimo na druženje ob različnih priložnostih.

vodja DE SSR in SSP:
Melita Kordež Drezgič, spec. ped.