V enoti VDC Kovač je 10. različnih skupin uporabnikov, ki  so vključeni v različne zaposlitve in dejavnosti CUDV

V delavnicah VDC Kovač uporabniki ustvarjajo :

  • v kooperantskih delavnicah ( pogodbena dela za različne organizacije – opravljajo enostavna dela, sestavljanje, sortiranje različnih polizdelkov),
  • izdelke lastnega programa ( šiviljska delavnica, kreativne delavnice, zaposlitveni program )
  • storitvene dejavnosti za CUDV ( pomoč v pralnici, pri čistilkah, pri Polžkih ),
  • storitvene dejavnosti za zunanje stranke ( dostava in postrežba hrane, pomoč na kmetiji, pomoč pri domačih opravilih, čiščenje skupnih prostorov za zunanje stranke),
  • zeleni program ( urejanje okolice CUDV ).

Poleg dela pod posebnimi pogoji so uporabniki enote vključeni v storitve varstva in vodenja, ter  nadstandardne storitve, kot jih določa pravilnik o standardih in normativih VDC.

Za kupce naših izdelkov in za vse informacije smo na voljo v naši trgovini na avtobusni postaji v Črni na Koroškem 02 870 40 18 in na tel.  02 870 40 71..