POSLANSTVO

Center za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev ter jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.     

VIZIJA

Vizija delovanja CUDV Črna je:

 • Zagotavljanje in izvajanje ustreznih sodobnih programov vzgoje in izobraževanja, institucionalnega varstva ter zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju.
 • izvajanje programa dela zgodnje obravnave otrok ter vključevanje sodobnih pristopov z osebami z avtizmom.
 • Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in bivalnih standardov.
 • Zagotavljanje ustreznih programov in sodobnih pristopov pri delu s starajočo populacijo.
 • Izgradnja manjših bivalnih enot v sosednjih občinah, bližje domu in primarni družini.
 • Razselitev centralne zgradbe in sledenje trendom deinstitucionalizacije.

VREDNOTE

 • Odličnost
 • Spoštovanje
 • Odgovornost
 • Povezanost
 • Humanost
 • Pravičnost
 • Inovativnost

 

 

Posvet Izzivi deinstitucionalizacije

CUDV Črna na Koroškem je 12.9.2019, v soorganizaciji z IRSSV in Zvezo Sožitje pripravil strokovni posvet z naslovom »Izzivi deinstitucionalizacije.«
Stroka je vedno znova postavljena pred izzive, ki se navezujejo na dvig kakovosti življenja v naši skupnosti, zato je prav, da vsi deležniki o teh izzivih pogosteje pregovorimo, izmenjujemo mnenja in iščemo optimalne možnosti za izboljšave na področju socialno varstvenih storitev. V strokovnih in lokalnih okoljih poznamo mnoge dobre prakse in izkušnje, ki so bile na posvetu tudi nazorno predstavljene. Prav tako so izpostavljene nujne spremembe pri izboljšanju bivalnega standarda uporabnikov v nekaterih lokalnih okoljih. Stroka nenehno išče izboljšave, v smislu napredka ter zadovoljevanja individualnih potreb vsakega posameznika v družbi, kar je potrdil tudi omenjeni posvet.
Dalja Pečovnik

ZAKLJUČKE POSVETA LAHKO PREBERETE SPODAJ:

Download (PDF, Unknown)