Datum objave: 25. maja 2021

V okviru projekta »Deinstitucionalizacija v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem« bo v sredo 26.5.2021 ob 10.00 uri potekala okrogla miza na temo prehoda iz institucionalne v skupnostne oblike oskrbe. Povabljeni so ključni partnerji pri izvedbi projekta iz lokalnih okolij koroških občin, to so predstavniki občin – župani oziroma odgovorni zaposleni za družbene dejavnosti, direktorji in drugi predstavniki zdravstvenih domov,  direktor  Centra za socialno delo  Koroške in  pomočniki direktorja v vseh enotah, predstavniki društva Sožitje ter Regijske razvojne organizacije Koroška.

Povabljene bomo seznanili s potekom projekta, z napredkom pri  gradnji oziroma pridobivanju stanovanjskih skupin, v katere se bodo preselili uporabniki, z načrtom preobrazbe zavoda, z načrtom prehoda v skupnostne oblike bivanja, s pričakovanji glede sodelovanja med posameznimi akterji ter z izzivi, ki se bi se pri tem lahko pojavili, z načrtom informiranja širše javnosti v lokalni skupnosti in podobno.

Pričakujemo okoli 20 zunanjih udeležencev. Okrogla miza pa bo potekala v elektronski obliki.

iz kategorije: Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem