Direktorica CUDV

  Dalja Pečovnik
   02/870 40 23
   041 365 083
   dalja.pecovnik@cudvcrna.si

 Vodilni delavci

   
 
   
   
   
  Monika Porej
vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051 349 844
  monika.porej@cudvcrna.si
  Anja Jelen
vodja službe za vzgojo in izobraževanje
  02/870 40 24
  041 743 653
  anja.jelen@cudvcrna.si
  Žana Avberšek
pravna služba
  02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si
  Mihaela Pačnik
socialna služba
  02/870 40 26
031 346 515
  mihaela.pacnik@cudvcrna.si

 Vodstveni delavci

Sara Grešovnik

040 306 451

vodja zdravstvene službe
Marija Studenčnik

031 661 328

vodja OE IVO
Jože Kropivnik

031 687 598

vodja DE VDC Ravne na Koroškem
Majda Novak

041 365 084

vodja DE VDC Črna na Koroškem
Darinka Križan Krajnc

031 661 279

vodja DE VDC Muta
Katarina Lovko Kovačec

051 349 821

vodja DE VDC Slovenj Gradec
Simona Rožej

02/870 4071

051 645 615

vodja DE VDC Kovač
Melita Kordež Drezgič

051 645 603

vodja DE Stanovanjske skupine
Katja Peruzzi

041 796 417

vodja oddelka prehrane
Marko Kalajžič

041 387 459

vodja oddelka za tehnično oskrbo in prevoze
Lilijana Belaj

02/870 4010

vodja pralnice
Cvetka Komprej

02/870 4031

vodja oddelka za finance in računovodstvo
   
   
   

    

Seznam članov in članic sveta staršev za mandatno obdobje 2018-2023

Viljem Donau
predsednik Sveta staršev (predstavnik VDC Ravne)
   040 730 394    
   
   
Irena Hudi
namestnica predsednika Sveta staršev (predstavnica domskega varstva)
       
      irena.hudi@gmail.com  
   
Danica Ozimic
članica (predstavnica VDC Kovač)
      031 244 687  
      danica.ozimic@t-2.net  
   
Irena Sešelj
članica (predstavnica VDC SG)
      040 651 786  
      irena.seselj@guest.arnes.si  
   
Franc Uršnik
član (predstavnik VDC Črna)
      031 551 593  
      franc.ursnik@guest.arnes.si  
   
Jožef Krajnc
član (predstavnik VDC Muta)
      041 942 642  
      jo.krajnc@gmail.com  
   
Jože Sedelšak
član (predstavnik domskega varstva)
      040 841 372  
   
Irena Došen
članica (predstavnica usposabljanja – celodnevno)
      031 878 799  
      irena.dosen@gmail.com  
   
Vesna Savič
članica (predstavnica usposabljanja – dnevno)
      064 174 412  
    vesna.savic@t-2.net      
   
Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2019 – 2023
Stanka Vauh
predsednica sveta CUDV – predstavnica ustanovitelja
   041 624 164
      koroska.dom@gmail.com
   
Samo Lipovnik
predstavnik ustanovitelja
   0471 274 585
      samo@lipovnik.si
   
Erih Kurnik
predstavnik ustanovitelja
   041 785 155
      e.kurnik@gmail.com
   
Helena Bezjak Burjak 
 predstavnik ustanovitelja
   031 313 990
    helena.bez.bur@gmail.com
Nevenka Germadnik
predstavnik delavcev
  041 483 982
     neca.germadnik@gmail.com
   
 

Danica Ozimic
predstavnica Sožitja
   031 244 687
      danica.ozimic@t-2.net
   
 

Franc Uršnik

predstavnik staršev
   031 551 593
      franc.ursnik@guest.arnes.si