Direktorica CUDV

  Dalja Pečovnik
   02/870 40 23
   041/365 083
   dalja.pecovnik@cudvcrna.si

    Vodilni delavci

   
 
   
   
   
  Monika Porej
vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051/349 844
  monika.porej@cudvcrna.si
  Anja Jelen
vodja službe za vzgojo in izobraževanje
  02/870 40 24
  041/743 653
  anja.jelen@cudvcrna.si
  Žana Avberšek
pravna služba
  02/870 40 27
 
zana.avbersek@cudvcrna.si
  Mihaela Pačnik
socialna služba
  02/870 40 26
 
  mihaela.pacnik@cudvcrna.si

 

Sara Grešovnik vodja zdravstvene službe
Marija Studenčnik vodja OE IVO
Danilo Gregor vodja DE VDC Ravne na Koroškem
Majda Novak vodja DE VDC Črna na Koroškem
Darinka Križan Krajnc vodja DE VDC Muta
Katarina Lovko Kovačec
vodja DE VDC Slovenj Gradec
Terezija Napečnik vodja DE Center IVO
Melita Kordež Drezgič vodja DE Stanovanjske skupine
Katja Peruzzi vodja oddelka prehrane
Marko Kalajžič vodja oddelka za tehnično oskrbo in prevoze
Lilijana Belaj vodja pralnice
Darinka Marinč vodja DE Dnevni center Ravne na Koroškem
Cvetka Komprej vodja oddelka za finance in računovodstvo
   
   

    Vodstveni delavci

    Seznam članov in članic sveta staršev za mandatno obdobje 2018-202

Viljem Donau
predsednik Sveta staršev (predstavnik VDC Ravne)
   040 730 394    
   
   
Irena Hudi
namestnica predsednika Sveta staršev (predstavnica domskega varstva)
       
      irena.hudi@gmail.com  
   
Danica Ozimic
članica (predstavnica VDC Kovač)
      031 244 687  
      danica.ozimic@t-2.net  
   
Irena Sešelj
članica (predstavnica VDC SG)
      040 651 786  
      irena.seselj@guest.arnes.si  
   
Franc Uršnik
član (predstavnik VDC Črna)
      031 551 593  
      franc.ursnik@guest.arnes.si  
   
Jožef Krajnc
član (predstavnik VDC Muta)
      041 942 642  
      jo.krajnc@gmail.com  
   
Jože Sedelšak
član (predstavnik domskega varstva)
      040 841 372  
   
Irena Došen
članica (predstavnica usposabljanja – celodnevno)
      031 878 799  
      irena.dosen@gmail.com  
   
Vesna Savič
članica (predstavnica usposabljanja – dnevno)
      064 174 412  
    vesna.savic@t-2.net      
   
Člani Sveta CUDV Črna na Koroškem 2019 – 2023
Stanka Vauh
predsednica sveta CUDV – predstavnica ustanovitelja
   041 624 164
      koroska.dom@gmail.com
   
Samo Lipovnik
predstavnik ustanovitelja
   0471 274 585
      samo@lipovnik.si
   
Erih Kurnik
predstavnik ustanovitelja
   041 785 155
      e.kurnik@gmail.com
   
Helena Bezjak Burjak 
 predstavnik ustanovitelja
   031 313 990
    helena.bez.bur@gmail.com
Marko Zorman
predstavnik delavcev
   051 452 977
      vika.marko@gmail.com
   
 

Danica Ozimic
predstavnica Sožitja
   031 244 687
      danica.ozimic@t-2.net
   
 

Franc Uršnik

predstavnik staršev
   031 551 593
      franc.ursnik@guest.arnes.si