Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
   Center 144
   2393 Črna na Koroškem
   02 870 40 00
   02 870 40 20
  info@cudvcrna.si
Bivalna skupnost Brunet  
   Center 122
   2393 Črna na Koroškem
   02 870 40 69
   
   
Bivalna skupnost in VDC Kovač  
   Center 155
   2393 Črna na Koroškem
   02 870 40 75 (BS)
   02 870 40 71 (VDC)
   
VDC Ravne na Koroškem  
   Koroška cesta 14
   2390 Ravne na Koroškem
   02 822 42 82
   02 822 42 82
   
VDC Slovenj Gradec
    Prešernova 3b
   2380 Slovenj Gradec
   02 882 98 40
   02 882 98 41
VDC Muta  
   Gasilska ulica 4
   2366 Muta
   02 876 13 68
   02 876 14 42
Dnevni Center Ravne  
   Javornik 69
   2390 Ravne na Koroškem
   02 822 38 38
   02 822 38 38
Bivalna skupnost “Hiša sreče”  
   Čečovje 63 d
   2390 Ravne na Koroškem
   02 822 13 47
Trgovina VDC  
   Center
   2393 Črna na Koroškem
   02 870 40 18
Počitniška baza Topla  
   Topla 13
   2393 Črna na Koroškem
   02 823 94 05
Počitniška baza Pacug  
   Pacug 22
   6320 Portorož/Portorose
   /
Bivalna enota Prevalje
   Na produ 5a
  2391 Prevalje
   02 621 03 96