OSNOVNE NALOGE V DELOVNIH ENOTAH ( DE  ) VDC CUDV ČRNA NA KOROŠKEM SO :

VARSTVO

 • pomoč pri ohranjanju osebne higiene,
 • pomoč pri opravljanju aktivnosti dnevnega življenja ( oblačenje, sezuvanje, obuvanje ),
 • pomoč pri gibanju in hoji,
 • pomoč pri orientaciji in komunikaciji,
 • organizacija in izvajanje prevozov
 • organizacija in izvajanje nadstandardnih storitev v VDC ( letovanja, izleti, rekreacija, interesne dejavnosti – šport, glasba, likovno izražanje,…..),
 • izvajanje zdravstvenih storitev okviru standardov in normativov za VDC.

VODENJE

 • pomoč pri reševanju osebnih in socialnih težav,
 • oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,
 • sodelovanje s svojci uporabnikov VDC,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami,
 • organiziranje aktivnosti v prostem času
 • organizacija aktivnosti zagovorništva in samozagovorništva v VDC
 • organizacija in izvajanje posebnih in obogatenih vsebin dela v obsegu  storitev VDC.

ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

 • zaposlitev po programu VDC ( kooperantska dela, lastni program, storitveni program, integrativne oblike zaposlitve, VOSIDIS ),
 • aktivnosti za razvijanje in ohranjanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
 • aktivnosti za zagotavljanje pogojev za varno delo v VDC in izven njega,
 • spremljaje delovnega procesa v VDC,
 • nabava sredstev in pripomočkov za izvajanje programa VDC,
 • aktivnosti za prodajo izdelkov in storitev.

DELOVNE ENOTE – DE VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA