ŽIVLJENJE DANES IN NEKOČ

Projekt je nastal z namenom omogočiti izobraževanje s področja kulturne dediščine tudi otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Potekal  je v sodelovanju CUDV ČRNA enote DC RAVNE  in KOROŠKIM POKRAJINSKIM MUZEJEM  ter MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT.

Izbrana je bila skupina petih otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju in kronološke starosti od 10 do 14 let. Pri dveh je prisotna tudi cerebralna paraliza. Pri pripravi in izpeljavi  smo sodelovale Liljana Suhodolčan (muzejska pedagoginja), Alenka Feregotto in Darinka Marinč (pedagoginji v enoti DC Ravne). Pregledale in izbrale smo primerne teme, pri izpeljavi upoštevale principe in metode specialno pedagoškega dela, kot ponazorila uporabljale originalne muzejske predmete in otrokom omogočale aktiven – praktičen prikaz posameznih dejavnosti v preteklosti.

Izhajali smo iz otrok in njihove sposobnosti dojemanja, kar pomeni: veliko predmetov, slik, fotografij, delovnih listov in praktičnih poskusov.

Otroci so radi sodelovali, snov jim je bila zanimiva, odkritosrčno so izražali svoje občutke. Ob spanju na skupnem ležišču so ugotavljali, da se tako ne more spati, ker se zbudiš čisto zmečkan.

Ob pranju na »ribežl« so ugotovili, da bodo raje imeli pralni stroj.

Starih oblačil nočejo, ker so težka in grizejo.

Iz skupne sklede ne bodo jedli, ker jim bodo drugi vse pojedli.

Brez elektrike nočejo biti, ker nič ne vidijo, pa še radia ne morejo poslušati.

In še veliko edinstvenih misli.

Bile so tudi stvari, ki so jim všeč. Stari plesi, ki smo jih morali na njihovo željo večkrat ponoviti, preproste družabne igre, vožnja s konjsko vprego…

Projekt je otrokom z motnjo v duševnem razvoju omogočil spoznavanje in primerjanje načina življenja danes in v preteklosti. Z različnimi ogledi so se vključili v okolje, spoznavali nove ljudi, z njimi komunicirali in se tako integrirali v okolje.

Projekt se je zaključil z izdajo promocijskega kataloga in zbirko vaj, ki bodo v pomoč pri delu še drugim skupinam, razstavo v razstavnem prostoru Koroškega muzeja na Ravnah, razstavo v razstavnem prostoru Kulturnega doma Črna, in predstavitvijo projekta na kulturnem bazarju v Ljubljani.

ZBIRKA VAJ: Zbirka vaj

                                                                                    Darinka Marinč

Ravne, 13.3.2013