POSLANSTVO

Center za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev ter jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.     

VIZIJA

Vizija delovanja CUDV Črna je:

 • Zagotavljanje in izvajanje ustreznih sodobnih programov vzgoje in izobraževanja, institucionalnega varstva ter zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju.
 • izvajanje programa dela zgodnje obravnave otrok ter vključevanje sodobnih pristopov z osebami z avtizmom.
 • Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in bivalnih standardov.
 • Zagotavljanje ustreznih programov in sodobnih pristopov pri delu s starajočo populacijo.
 • Izgradnja manjših bivalnih enot v sosednjih občinah, bližje domu in primarni družini.
 • Razselitev centralne zgradbe in sledenje trendom deinstitucionalizacije.

VREDNOTE

 • Odličnost
 • Spoštovanje
 • Odgovornost
 • Povezanost
 • Humanost
 • Pravičnost
 • Inovativnost

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

CUDV Črna na Koroškem ima certifikat Družini prijazno podjetje. Vse o certifikatu si lahko preberete na povezavah: 

https://www.cudvcrna.si/druzini-prijazno-podjetje/

http://www.certifikatdpp.si/