Novice št. 2 o poteku projekta

Takoj po novem letu so se pričela izobraževanja oziroma predavanja za zaposlene v CUDV Črna o osnovnih informacijah o projektu ter njegovih ciljih in namenih.  Direktorica CUDV Črna,  Dalja Pečovnik, bo  preko ZOOM konferenc podala informacije o poteku projekta in vseh aktivnostih, ki bodo potekale v prihodnjih treh letih.

Dve predavanji sta že bili izvedeni v začetku tega tedna, tretje bo v petek, 15.1.2021 ob 13. uri , zadnji dve pa se bosta izvedli v ponedeljek 18. in torek 19.1.2021, prav tako ob 13. uri.

Projektna skupina za DEI je v teh dneh zaključila prvo delovno verzijo enega izmed zelo pomembnih dokumentov »Profil zavoda«, v katerem so zbrani vsi relevantni podatki o CUDV Črna na Koroškem skozi petdesetletno zgodovino delovanja in bodo osnova za uspešno izvedbo projekta Deinstitucionalizacije CUDV Črna. Iz izvedbe profila zavoda bo nastal načrt preobrazbe za nadaljnje aktivnosti.

V tem tednu je potekala tudi že prva revizija osebnih načrtov uporabnikov, katere so pripravili člani projektnega tima, skupaj z uporabniki in zaposlenimi.

V času trajanja projekta bo posnet dokumentarni film na temo Deinstitucionalizacije v predvideni dolžini 50 minut ter nekaj krajših filmov, za kar smo ravno izbrali ustvarjalca tega filma.