Zgradili smo grad

Januar 2021. Začasni prebivalci v sivi coni v hotelu smo se prve dni vsi skupaj prilagajali strožjim pravilom, novim prostorom. Ves čas smo iskali nove možnosti zaposlitev za vsakega posameznika posebej. Med drugim smo se odločili, da sodelujemo na prireditvi Gradovi kralja Matjaža. Dogovorili smo se, da grad izdelamo iz kartonskih škatel in tulcev. Uporabniki so skupaj z vzgojitelji iskali ideje prek spleta, podajali svoje predloge in risali načrte.
Škatle je bilo potrebno zložiti v želeno obliko, jih zlepiti, pobarvati in dodati še nekaj malenkosti. Sama izvedba je bila zanimiva, saj so uporabniki ustvarjali individualno, eden za drugim, da se ne bi preveč družili, vendar nam je uspelo in ob pogledu na končni izdelek smo bili ponosni vsi, saj smo vedeli, da je vsak dodal svoj delček – Polajšer Simona, Jarh Mojca, Krajnc Marica, Kump Mirko, Kačič Damjan, Kovač Svetozar, Marflak Marjan, Poljšak Kristjan in Petek Miran ter vzgojiteljice Vanja, Štefanija, Karmen, Nadja, Metka, Sabina in Mateja.
Za vse nas graščake, ki smo se poimenovali HOTELSKI KARANTENCI, je bila to zanimiva izkušnja, ob kateri smo se, ne glede na čudne okoliščine, zabavali, soustvarjali in se imeli lepo.

Mateja Rebol