Obvestilo za svojce, sorodnike in prijatelje

Spoštovani svojci, sorodniki, prijatelji.

V CUDV Črna smo v preteklem mesecu intenzivno pristopili k cepljenju naših uporabnikov in
zaposlenih, z namenom, da čim hitreje normaliziramo življenje in delo v naši dejavnosti, ki je bila
zaradi okužb in strogih preventivnih ukrepov za zaščito pred COVID-19, v preteklih mesecih precej
spremenjena. Redno delo smo ves čas prilagajali trenutnim epidemiološkim razmeram v naši družbi.

Do danes smo cepili 142 uporabnikov in 55 zaposlenih. 43 uporabnikov je prejelo že drugo dozo
cepiva. Cepljenje je izvedel usposobljen mobilni tim Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.

V začetku meseca januarja smo pričeli tudi s postopnim dodatnim rahljanjem omejitev v dnevnih
oblikah varstva. Odprli smo vrata Dnevnega centra na Ravnah, kjer so se naši učenci z zadovoljstvom
vključili v program vzgoje in izobraževanja, ob doslednem upoštevanju vseh navodil stroke.

Prav tako smo organizirali postopno vključevanje uporabnikov v program vodenja, varstva in
zaposlitve (VDC). Naši uporabniki z veseljem prihajajo in ustvarjajo ter so srečni ob ponovnem
vključevanju v aktivnosti. Izjemno se veselijo vsakodnevnih srečanj s svojimi vrstniki, prijatelji in
sodelavci.
Ob tem se v CUDV Črna zavedamo, da so tveganja za okužbe v okolju še vedno velika, zato se
trudimo, da z doslednim in odgovornim pristopom pri organiziranju dela ter z ustreznim usmerjanjem
dnevnih aktivnosti, preprečujemo vsa morebitna tveganja.

Obiski uporabnikov v CUDV Črna so organizirani po vnaprejšnjem dogovoru s socialno službo.
Odhodi uporabnikov domov in vračanje v Center se prav tako ves čas organizirajo v skladu s
predhodnim dogovorom z zdravstveno službo in z upoštevanjem navodil NIJZ.
Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo preko telefona 02 870 40 26 (Socialna
služba, med 7-15. uro) in 02 870 40 57 (Zdravstvena služba, 24 ur dnevno).

S spoštovanjem.