Novice št. 3 o poteku projekta

V tokratnih novicah sta dve temi, brošura, ki smo jo pripravili  za svojce in informacija o poteku projektiranja stanovanjskih skupin.

V teh dne bodo svojci uporabnikov v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na dom prejeli brošuro- zloženko ,  v kateri so zbrani ključni podatki o preobrazbi in prenovi Centra, v kateri bomo uporabnike podprli pri postopni preselitvi v manjše in človeku bolj prijazne stanovanjske skupine. V njih  bodo imeli zagotovljeno podporo po osebni meri. Brez sodelovanja svojcev si težko predstavljamo uspešno izvedbo te preobrazbe. V brošuri so navedeni podatki o namenu in ciljih prenove, o sofinanciranju projekta s strani RS in Evropske unije, o načinu dela z uporabniki, o usposabljanju zaposlenih, ki se bodo skupaj z uporabniki preselili v skupnost, o oblikovanju mobilnih timov, o partnerjih pri prenovi, in o stroki, ki bo ves čas budno spremljala in skrbela za kakovostno izvedbo socialno varstvenih storitev v skupnosti. Prav tako so v brošuri vsi podatki o lokacijah, načrtovanih hišah in bivalnem standardu, ki ga bodo deležni uporabniki.

Poleg zloženke bodo svojci domov prejeli tudi anketo, ki je namenjena aktivni udeležbi svojcev v aktivnosti preselitev v skupnost.  Svojce ob tem vljudno prosimo,  da anketo izpolnijo in vrnejo v CUDV.

Po tem, ko smo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem, v začetku novembra začeli z vsebinskim delom projekta deinstitucionalizacije, ki predvideva postopno izselitev uporabnikov  iz nefunkcionalnih prostorov osrednje stavbe, se projekt uspešno nadaljuje tudi na investicijskem delu.

Po pridobitvi zemljišč na osmih lokacijah, v šestih koroških občinah, je v začetku decembra preteklega leta,  CUDV Črna objavil javno naročilo male vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije za vzpostavitev stanovanjskih skupin, za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Kriterija za izbor izvajalca sta bila najnižja ponujena cena v 80 % ocene in usposobljenost kadra z 20 % ocene. Na razpis so se prijavili štirje kandidati,  po pogajanjih je bil izbran ekonomsko najugodnejši ponudnik, to je Atelje S d.o.o. iz Ljubljane.

Projektant bo moral pri projektiranju upoštevati minimalne tehnične zahteve po pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev, za stanovanjske skupine.

Uporabniki lahko v njih pričakujejo mnogo boljši bivalni standard kot doslej, in sicer eno- ali dvoposteljne sobe, odvisno od njihovih potreb. V stavbi bo tudi skupen dnevni prostor, kuhinja z jedilnico ter toaletni prostori, skratka, stanovanjski prostori bodo omogočali vsa opravila, ki sodijo k vsakodnevnemu bivanju.

Predvidena je izdelava tipskega objekta, ki pa se bo seveda moral prilagajati značilnostim posameznih lokacij. Zaenkrat sta glede načina gradnje, klasična ali montažna, odprti še obe opciji.

Projektant je bil izbran ob koncu januarja. Po pogodbi se mora projektiranje, vključno z vso dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem, zaključiti  v roku 5 mesecev .

CUDV Črna bo predvidoma v aprilu pripravil javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. Izbor naj bi bil opravljen do začetka poletja, ob koncu poletja 2021 pa bi se lahko začela sama izgradnja.

Glede na željo, da bi se  preselitve uporabnikov v 13 stanovanjskih objektov čimprej uresničile, upamo na uspešen izbor izvajalca investicijskih del, ki bo pripomogel k uresničitvi zagotovitve kakovostne gradnje stanovanjskih hiš, katere bodo uporabnikom nudile prijeten dom in bivanje.