Novice št. 4 o poteku projekta

V prihodnjih tednih  bomo izvedli kratko predstavitev projekta Deinstitucionalizacije v CUDV Črna  tudi za uporabnike.

Predstavitev zanje je pripravljena v lahkem branju in opremljena s slikovnim gradivom. Izvajala se bo po posameznih skupinah tako v centralni hiši kot dislociranih enotah. Pri izvedbi predstavitve bodo sodelovali člani projektnega tima, skupaj z vodji enot in matičnimi varuhinjami posameznih skupin. Glede na trenutno stanje ukrepov bodo pri predstavitvi sodelovali tudi člani skupine za lahko branje, ki so to gradivo pripravili.

Pri oblikovanju teksta sta sodelovali skupina za lahko branje v VDC Slovenj Gradec in kontrolna skupina Kovač Črna. Avtorji obeh skupin so navedeni na koncu tega teksta.

DOKUMENT V LAHKEM BRANJU:

NOVICE za spletno stran 04