Obvestilo za svojce in skrbnike

Obveščamo vas, da bo Posebni program vzgoje in izobraževanja in Program vodenja varstva in zaposlitve (VDC), v času zapiranja naše države (med 1.4.2021 in 12.4.2021), potekal brez sprememb. Vsi programi bodo v tem obdobju potekali skladno z navodili in veljavnimi protokoli NIJZ, Ministrstva za zdravje in MDDSZ.
Ob tem bomo se naprej posebno skrb namenjali doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov, ki jih narekuje stroka, oblikovanju optimalnih skupin uporabnikov, v smislu čim manjših tveganj za vnos okužbe.
Uporabnikom, ki se zaradi objektivnih razlogov in na podlagi strokovne presoje, ne bodo vključili v program vzgoje in izobraževanja ali vodenja, varstva in zaposlitve, bomo v skladu z dogovorom tudi v prihodnje zagotavljali ustrezno podporo na daljavo.
Ker se bližajo Velikonočni prazniki, starše naprošamo, da odhode v domače okolje planirate v skladu z aktualnimi ukrepi Vlade RS in pristojnih strokovnih služb, da bomo s skupnimi močmi ohranili ugodno epidemiološko sliko v našem Centru.