Minister na obisku v naši ustanovi

Center za usposabljanje, delo in varstvo črna na Koroškem je v ponedeljek popoldne (10.5.2021)  obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Spremljali sta ga  dr. Alenka Šverc iz kabineta ministrstva in Maruška Pleničar iz službe za odnose z javnostmi. . Uvodoma so goste pozdravile županja občine Črne mag. Romana Lesjak, predsednica sveta zavoda Stanka Vauh in direktorica CUDV Črna Dalja Pečovnik.

Uporabniki in zaposleni so ministru pripravili prisrčen sprejem, najprej ga je s svojim zapisom in izdelkom uporabnikov razveselila uporabnica Mojca Šmon.

Minister je obiskal uporabnike, se z njimi pogovoril ter skupaj z njimi tudi zaplesal ob zvokih skupine Modrijani.

Sledil je slavnostni podpis Sporazuma o sodelovanju za izgradnjo bivalne enote za otroke in mladostnike, na lokaciji Centra v Črni na Koroškem. Sporazum o sodelovanju so podpisali minister, županja občine  Črna na Koroškem in direktorica CUDV Črna.

Gre za gradnjo bivalne enote za namestitev otrok in mladostnikov do 26 leta starosti na lokaciji CUDV,  predvidene kapacitete bodo za  24 oseb. V pritličju so predvidene tudi tri učilnice za izvajanje posebnega programa  vzgoje in izobraževanje. Po končani gradnji bodo pogoji za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja mnogo boljši, prav tako se bo izboljšal njihov bivalni standard.

Minister Janez Cigler Kralj in direktorica Dalja Pečovnik, sta za prisotne novinarje izjavila…

Izjava ministra in direktorice.

Po uradnem delu obiska se je minister zadržal na krajšem srečanju in razgovoru z vodstvom Centra in zaposlenimi. Seznanili so ga z dogajanjem v zadnjih mesecih, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa, z začetki izvedbe projekta deinstitucionalizacije, s preselitvijo Varstveno delovnega centra Muta v nove prostore na lokaciji občine Radlje ob Dravi, v prenovljen Sokolski dom. Ministra so seznanili tudi s prijavo na razpis ministrstva, za financiranje petih novih stanovanjskih skupin, za osebe do 65 leta starosti.  V CUDV Črna so se ministru zahvalili tudi za dosedanjo podporo ministrstva.