Aktiven dan v enoti BKS

V enoti BKS smo letos pripravili nekoliko drugačen dan za gibanje in ga združili z zaključkom. Dan ni bil le en, ampak smo v manjših skupinah več dni hodili, se vozili in kolesarili v Bistro, da bi družno naredili spiralo iz kamnov, ki smo jih nabrali ob reki Bistri in njenih pritokih. Akcijo smo zaključili s piknikom, na katerem so se stanovalci enote po dolgem času spet videli in poklepetali.

Vabljeni, da si našo spiralo ogledate in jo prehodite!

Mojca Močivnik