Udeležba CUDV Črna na mednarodni konferenci z naslovom »Breaking the ice« – The Inter – COVID Edition of Social Work in Dubrovnik

Predstavniki projektnega tima za deinstitucionalizacijo v CUDV Črna na Koroškem so se udeležili mednarodne konference z naslovom »Breaking the ice« – The Inter – COVID Edition of Social Work in Dubrovnik, ki je potekala med 6. in 10. septembrom v Dubrovniku. Konferenca je potekala v prostorih IUC (Inter – University center), ki je neodvisen center za napredne študije in ga podpira mednarodna mreža partnerskih univerz. IUC Dubrovnik nadaljuje s prakso organiziranja tečajev in konferenc v okviru širokega spektra znanstvenih disciplin, ki jih ponuja znanstveno osebje iz več držav. Poudarja in podpira meddisciplinarno in meddržavno sodelovanje pri globalnih izzivih. IUC je že zgodaj v svoji zgodovini ponujal tečaje povezane s socialnim delom. Leta 1985 sta se dr. Dada M. Maglajlić in dr. Burt Galaway sestala v Zagrebu na Hrvaškem, da bi raziskala možnost vzpostavitve niza tečajev, ki bodo enako pozornost namenili raziskovanju idej socialnega dela (teorija) in neposrednim izkušnjam (praksa). Na tej osnovi so bile že vse od leta 1985 organizirane razne konference in tečaji na temo teorije in prakse socialnega dela.

Konference so se udeležili predstavniki različnih držav, tj. Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Makedonije, Srbije, Bosne, Anglije, Grčije, Indije, Slovenije…

Iz CUDV Črna so s prispevki na konferenci aktivno sodelovali – Žana Avberšek je predstavila proces in izkušnje z dezinstitucionalizacijo v CUDV Črna, izkušnje z osebnim načrtovanjem sta predstavili Jana Stopajnik in Maruša Janet Štader, razvoj modela kakovosti pa Zala Rančigaj.

Predavanja in delavnice so potekale v različnih oblikah, in sicer v predavalnicah IUC, preko zoom aplikacije in na prostem. Zaradi velikega števila prispevkov in sodelujočih so nekatere delavnice in predavanja z različnimi vsebinami s področja socialnega dela potekala vzporedno. Po izvedenih vzporednih delavnicah je bil plenum/skupščina, kjer so se naredili povzetki iz vseh predavanj.

Refleksija je prisotne udeležence na konferenci povezala v podobna mnenja o socialnem delu v institucijah, procesu deinstitucionalizacije in izzive, s katerimi se bodo še srečali na poti preobrazbe. Vsebine mednarodne konference so zakladnice znanja, ki bodo našim zaposlenim, tako na projektu DI kot ostalim zaposlenim v CUDV prinesle ideje za drugačne metode dela, povezovanja in izmenjave znanja. Mreženje različnih strokovnjakov s strokovnimi znanji je ključnega pomena za nadaljnje delo znotraj in zunaj institucije.

Žana, Zala, Maruša, Jana

IUC Dubrovnik

Vir: iuc.hr

Delavnica na prostem, refleksija na temo DI

Vir: osebni arhiv Maruše Janet Štader

Predavanje na temo socialnega dela med epidemijo COVID-19 v predavalnici IUC

Vir: osebni arhiv Maruše Janet Štader

Uradni sprejem predstavnice IUC na dvorišču IUC, Dubrovnik

Vir: osebni arhiv Maruše Janet Štader

Izkušnje ZDA na področju DI (Jim Mandiberg) preko zoom aplikacije

Vir: osebni arhiv Zale Rančigaj

Antikolonialne lekcije protestov kmetov v Indiji (Amandeep Sandhu), zoom

Vir: osebni arhiv Jane Stopajnik

Delavnica in zaključna refleksija DI na prostem, otok Lokrum

Vir: osebni arhiv Maruše Janet Štader