Posadili smo drevo

Prišel je čas jeseni, pravi čas, ko smo z namenom zasaditve drevesa poprijeli za lopato. Z namenom krepitve odpornosti ekosistema, blaženja podnebnih sprememb in ozaveščanja uporabnikov o pomenu gozdov za nas ljudi, smo simbolno zasadili sadiko gorskega javorja. Da bo sadika nekoč zrasla v mogočen javor, bomo zanj skrbeli in ga negovali skozi vso leto. Tako, da se že veselimo naslednjega leta in nove zasaditve.