Javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del za gradnjo stanovanjskih enot

Na portalu javnih naročil je bil 18.11.2021 objavljen javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del za gradnjo stanovanjskih enot (skupin) iz projekta deinstitucionalizacije, ki od 1. septembra 2020 poteka v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

Gre za gradnjo 10 stanovanjskih hiš. Na lokaciji Mežica bosta zgrajeni dve hiši, na lokaciji Ravne štiri, v Slovenj Gradcu dve in v Dravogradu  dve hiši. V Radljah ob Dravi, kjer sta prav tako predvideni dve hiši se še ureja gradbena dokumentacija, ker se je v občini v tem času odvijal postopek spremembe občinskega prostorskega načrta , ki je nekoliko zavrl postopke. V septembru je bil OPPN sprejet, tako da je postopek trenutno v pridobivanju projektnih pogojev za gradbeno dovoljenje.

V občini Muta smo morali žal odstopiti od izvedbe predvidene trinajste stanovanjske hiše, ker se je pri pridobivanje projektnih pogojev pojavilo preveč ovir. Za trinajsto hišo potekajo aktivnosti za pridobitev nove lokacije.

Postopek javnega razpisa se zaključuje v sredini decembra, v okviru tega pričakujemo, da se bodo postopki odvijali pozitivno in bomo lahko v začetku prihodnjega leta že imeli sklenjene pogodbe z izvajalci gradbenih del. Javni razpis daje možnost prijave več izvajalcem , ki se bodo lahko prijavljali tudi za posamezne lokacije.

Pred dnevi smo iz projekta deinstitucionalizacije pridobili prvo mobilno enoto. Kombi za prevoz uporabnikov bomo v tej fazi namenili pripravi uporabnikov za preselitve, to je , da jih bomo lahko primerno seznanili z lokacijami stanovanjskih skupin in se udeleževali akcij v okoljih, kjer bodo v bodoče živeli. Skupaj je v projektu predvidenih pet mobilnih enot.

Naložbo sofinancirata Evropska unija z Evropskim skladom za regionalni razvoj in Republika Slovenija.