Vzpostavili smo tri informacijske pisarne

V okviru projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«, ki poteka v našem zavodu, smo vzpostavili 3 informativne pisarne na treh območjih; v Dravski dolini v prostorih VDC Sokolskega doma Radlje, Pohorska cesta 20, v Mežiški dolini v prostorih  SS Hiša sreče,  na Čečovju 63 d ,  Ravne na Koroškem in v Mislinjski dolini v prostorih  VDC Slovenj Gradec, Prešernova 3b.

Osnovni namen informativnih pisarn je informiranje in svetovanje za uporabnike in njihove svojce, občane, nevladne organizacije, društva, javne zavode, lokalna podjetja,..) in kasneje tudi koordinacija mobilnega kadrovskega tima za skupnostno oskrbo.

Na voljo so informacije o samem poteku projektu, o storitvah, ki jih v CUDV Črna nudimo za osebe z intelektualno oviranostjo, o ponujenih skupnostnih storitvah in še veliko več.

Izvajali bomo sodelovanje s celotno lokalno skupnostjo, prav tako se bodo prostori lahko uporabljali za druženje, za izvedbo delavnic ali drugih aktivnosti.

Uradna otvoritev informativnih pisarn bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer izvedena takoj, ko nam bodo razmere to dopuščale..

Ob upoštevanja pogoja PCT, se lahko zainteresirani posamezniki oglasijo v naših pisarnah, medtem, ko bodo delavnice, druženja oziroma aktivnosti z večjim številom udeležencev prestavljene na čas po uradni otvoritvi.