Strokovna ekskurzija na Nizozemsko

V sklopu projekta »Deinstitucionalizacija v CUDV Črna«  smo si v dneh od 21. 6. do 24. 6. 2022 ogledali primere dobre prakse prehoda v skupnostne oblike oskrbe v tujini in sicer na Nizozemskem. Strokovno ekskurzijo je organiziralo podjetje Firis d.o.o., udeležili pa smo se je skupaj z več CUDV-ji in VDC-ji iz celotne Slovenije, kar smo izkoristili tudi za medsebojno povezovanje in izmenjavo izkušenj.

Ekskurzije se je iz našega Centra udeležilo 9 zaposlenih, vključno z vodjo projekta DI in direktorico CUDV. Obiskali smo organizacijo Elver, kjer na osmih različnih lokacijah delajo s 700 uporabniki, ki imajo različne motnje v duševnem razvoju. Ob ogledih in pogovorih smo spoznavali, na kakšen način zaposleni upoštevajo edinstvenost vsakega človeka s tem, da na prvo mesto postavljajo želje uporabnikov ter njihovih svojcev in jih podpirajo pri čim bolj samostojnem življenju in vključevanju v vsakodnevne aktivnosti v okolju.

V program ekskurzije je bilo vključeno tudi predavanje na temo Odločanja s podporo. G. Wilema Kleine Schaarsa, ki je razvil posebno metodo WKS, po kateri lahko vsak človek, ne glede na njegove omejitve, sam določa svoje življenje. Je strokovnjak na področju dela z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju, duševnega zdravja in oskrbe starejših. Skozi predstavitev svojega modela WKS nam je na več primerih s pomočjo video posnetkov prikazal, kako lahko uporabniki v največji možni meri odločajo o svojem življenju in s katerimi metodami jih lahko zaposleni podpiramo pri čim večji samostojnosti.

Po vsem videnem in doživetem smo se polni pozitivne energije, novega znanja ter na novo stkanih poznanstev vrnili nazaj v Slovenijo.