Strokovna ekskurzija v Ozalj

V sklopu projekta Deinstitucionalizacija v CUDV Črna smo se dne 30. 6. 2022 zaposleni CUDV Črna odpravili na strokovno ekskurzijo na Hrvaško. Obiskali smo Centar za pružanje usluga Ozalj, kjer so se z deinstitucionalizacijo soočili že leta 2014 in preselili 84 uporabnikov iz institucije na Jaškovem, v manjše stanovanjske skupine.

Ravno oni so nas v našem Centru že obiskali v 90-ih letih  in takrat nekatere naše primere dobrih praks uvedli tudi pri njih na Hrvaškem. V duhu sprejemanja informacij, izmenjave mnenj in predajanja izkušenj so bili nad našim takratnim delom navdušeni. Danes pa na podlagi medsebojnega sodelovanja skupaj nadgrajujemo proces DI.

Ekskurzije se je udeležilo 16 zaposlenih. Bili smo zelo toplo sprejeti. Tam smo se udeležili tribune samozagovornikov, z nazivom »Pravica do dela in zaposlitve«. Tribuna se je odvijala v sklopu dvoletnega evropskega projekta »Podrška za neovisnost«, ki so ga predstavili in se  bo zaključil 11.7.2022.

Tekom ogleda stanovanjskih skupin v Karlovcu smo si izmenjali mnenja, dobre prakse in izkušnje. Strokovni del ekskurzije smo zaključili v prostorih za zgodnjo podporo otrok.

Ekskurzijo smo zaključili polni novega znanja, pozitivne energije ter obnovljenih in na novo stkanih poznanstev.