GRADBIŠČA SO VZPOSTAVLJENA

V prvi polovici meseca junija je Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem podpisal pogodbe o izvedbi del s podjetjema Gradbeništvo Kuster in Markomark Nival ter njunimi posameznimi podizvajalci, zato so se gradbena dela na lokacijah Dobja vas in Šance na Ravnah na Koroškem ter v Dravogradu in v Slovenj Gradcu že pričela.

Na javnem razpisu za izbor izvajalcev del za preostale štiri stanovanjske enote, dve v Mežici in dve v Radljah ob Dravi, se je postopek izbire izvajalca že končal, ponudbe so pregledane in  odločitev izdana. Tako se bodo lahko gradbena dela tudi na teh lokacijah pričela v mesecu avgustu.

Za enoto Čečovje je bil s strani sosedov naselja Čečovje, zaradi nestrinjanja z gradnjo sprožen upravni spor, ki bi začetek gradnje žal  podaljšal za nedoločen čas.  Zato je CUDV Črna na Koroškem z Občino Ravne  na Koroškem sprejel sporazumno razvezo kupoprodajne pogodbe za zemljišče ter poiskal ustreznejšo lokacijo.