O certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja.

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. Tako se med drugim povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let, kar bo omogočilo dvig delovnega aktivnega prebivalstva.

Bolj zadovoljni zaposleni, aktivnejši zaposleni in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih pomeni večja uspešnost podjetij ter dvig deleža aktivnega prebivalstva v Sloveniji. S tem vplivamo na bolj polno in zaposlenost ter na bolj dostojno delo za vse generacije in vse ranljive skupine.

Izpostavljeni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so

  • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja
  • krepitev družbeno odgovornega upravljanja podjetij in organizacij,
  • izboljšanje delovnih pogojev z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela
  • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
  • izboljšanje privlačnosti okolja za delo.

Več o certifikatu: https://certifikatdod.si/

protokol_sodel_del_VZD
načrt_implem_ukrepov
izjava_zaveza_DO
2021_0063_CUDV Črna_CDOD