Okrogla miza “Vezi s skupnostjo”

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je v sodelovanju z javnim zavodom ŠKTM Radlje v okviru letošnjih Radeljskih srečanj, dne 20.9.2022, pripravil okroglo mizo s posvetom z naslovom »Vezi s skupnostjo«. Dogodek je potekal v razstaviščnem prostoru radeljske knjižnice. S posvetom je želel naš Center opozoriti, da smo v Radljah prisotni že z Varstveno delovnim centrom, v bodoče pa tudi z dvema novima stanovanjskima enotama, kjer bodo bivali naši uporabniki.

V uvodnem nagovoru posveta je direktorica CUDV Črna,  Dalja Pečovnik, opozorila prav na to, da pričakujemo nadaljevanje dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo in se vsem prisotnim zahvalila za njihovo udeležbo. Župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, je izrazil zadovoljstvo, da jim je v Radljah uspelo obnoviti Sokolski dom, v katerem je nove prostore našel Varstveno delovni center, ter da so po spremembi prostorskega plana, uspeli pridobiti primerno parcelo, na kateri se začenja gradnja dveh stanovanjskih enot za potrebe CUDV Črna. Posebej ga je razveselilo tudi dejstvo, da je okrogla miza sovpadla s prireditvami letošnjih radeljskih praznovanj.

V nadaljevanju je zapel pevski zbor uporabnikov VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi, nato pa je v delu srečanja s prispevki publika najprej prisluhnila predstavitvi življenja in dela v skupnosti uporabnice Danice Krajnc. Spremljala jo je podporna oseba, vodja VDC  Sokolski dom Radlje ob Dravi, Darinka Križan Krajnc. Klara Cigler iz občinske uprave je predstavila projekt Prostofer, ki je namenjen predvsem prevozom starejših občanov ter drugim ranljivim skupinam oseb. Dom starejših občanov Hmelina v Radljah dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, a si je bilo to treba izboriti, je povedala delovna terapevtka Iris Kurnik. V knjižnici Radlje so že doslej  prisluhnili bralcem s posebnimi potrebami, saj imajo kotiček Berem zlahka, njihova zbirka knjig, prestavljenih v lahko branje, pa je vedno večja, je poudarila vodja knjižnice Slavica Potnik. Mirjana Popijal, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Koroške, enota Radlje ob Dravi, je predstavila široko dejavnost centra, tako storitev po zakonu, kot tudi bolj vsebinskih. Center večkrat tudi prevzema vlogo skrbnika oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ta del posveta se je zaključil z nastopom Vojka Gmajnerja iz Javnega zavoda  ŠKTM Radlje, ki poleg pestre palete storitev izvajajo tudi socialno varstveno storitev Pomoč na domu.

Po krajšem odmoru je sledila še diskusija na temo sodelovanja vseh organizacij v skupnosti, nato pa še delavnica normalizacije, ki sta jo s sodelujočimi izvedli  Branka Bric Jeznik in Maruša Janet Štader iz projektne skupine za deinstitucionalizacijo CUDV Črna.

Program je povezovala Slavica Pečovnik Urh, dogodek pa je vzbudil tudi zanimanje sedme sile, saj so z dogodka poročali Televizija in radio Slovenija ter Koroška televizija in Koroški radio.

Posvet je CUDV Črna organiziral v okviru projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem« okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2: Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.