Veščine temeljnih postopkov oživljanju v CUDV Črna

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem omogoča vsem zaposlenim udeležbo na izobraževanju o temeljnih postopkih oživljanja. Gre za dolgoletno sodelovanje z Društvom srčnih bolnikov – Koronarnim klubom Mežiške doline.

Letos so  strokovni delavci iz kluba pripravili dve predavanji s prikazom praktičnih postopkov pri nudenju prve pomoči ob zastoju srca. Glavni predavatelj je bil Peter Kordež.

Obeh predavanj se je udeležilo dvakrat po 50 zaposlenih, skupaj torej 100 zaposlenih. Kako je izobraževanje potekalo, si lahko ogledate na  fotografijah.

CUDV bo še nadalje omogočal zaposlenim tovrstne tečaje, hkrati je to tudi prispevek za dobro sodelovanje z lokalnim okoljem, saj bodo zaposleni s temi znanji lahko priskočili na pomoč v skupnosti, če bo to potrebno.