Pridobitev CUDV Črna – hiša v Mežici

Center za usposabljanje delo in varstva Črna na Koroškem je v okviru projekta  »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let občina Slovenj Gradec (Pameče)« (IS OU OP20.07840) v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, manjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, s podpisano pogodbo 10. avgusta 2022, pridobil stanovanjsko hišo v naselju Stržovo v občini Mežica za 6 oseb iz centralne stavbe.

Z uspešno  realizacijo  nakupa smo pridobili  hišo iz leta 1999, adaptirano v letih 2018 in 2021. Ima cca. 235 m2 stanovanjske površine, okoliško parcelo v izmeri približno 640 m2, in je primerna za takojšnjo vselitev. Pred selitvijo je predvidena  še namestitev dvigala in nakup opreme. V bližini hiše je športno igrišče,  od hiše  vodi pešpot do centra Mežice.