Projekt “Forma viva”

V mesecu novembru smo se odzvali povabilu podjetij Ekstera d.o.o. s Prevalj in Nieros d.o.o. iz Slovenj Gradca za sodelovanje pri projektu “Forma Viva CUDV.« Stare odslužene kokile smo z brušenjem in lakiranjem spremenili v forma vive. Uporabnike iz VDC Ravne in VDC Slovenj Gradec so v začetku meseca decembra povabili v njihove obrate, kjer so delo opravili z odliko. Podjetji Ekstera in Nieros sta naše uporabnike zelo lepo sprejeli in jih na koncu tudi pogostili. Projekt so še podprli občina Vuzenica, Rotary club Slovenj Gradec in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer smo dobili sadike hmelja, ki bodo krasile forma vivi. Direktorju podjetja Ekstera d.o.o., g. Juretu Nagliču, kot pobudniku in idejnemu vodji na projektu »Forma Viva CUDV« in vsem ostalim deležnikom pri izvedbi pomembnega projekta, se iskreno zahvaljujemo za izjemno družbeno odgovorno in socialno noto, ki jo izkazujete na področju vašega delovanja.