V VDC Ravne zaključujemo leto 2022

Vsako leto ki odhaja, v nas poraja raznolika razmišljanja, vprašanja, zaključke,…

Majhni in veliki uspehi so v času velikih preizkušenj in sprememb zelo dragoceni. So vse tisto, kjer črpamo za oblikovanje in ustvarjanje toplejšega, in modrosti polnega časa- za danes in jutri.

Veliko smo se naučili, in tukaj smo zato da se učimo. Le tako rastemo.

Leto 2022 nam je prineslo mnoga znanja, nove spretnosti, nove tehnike dela,… Z uporabniki smo si dokazali, da znamo sodelovati, se dopolnjevati in z razumevanjem drugačnosti usmerjati eden drugega.

In tisto – najpomembnejše, da znamo za vse to biti hvaležni.

Da sprejemamo podarjene darove in jih v hvaležnosti podarjamo naprej- radost, smeh, sočutje, ljubezen,…

Ritem letnih časov bomo zaključili s posebnim kozarcem, kozarcem hvaležnosti. Poželi bomo, kar smo posejali in s hvaležnostjo zazrli v prihajajoče leto.

Objeli bomo vse trenutke in v vzpodbudo in razmislek povprašali: »Za kaj ali komu pa ste vi hvaležni?«

Naj bo srečno in hvaležnosti polno 2023!

Z ljubeznijo.

Enota VDC Ravne na Koroškem

Vesna Ozimic