Posvet na temo Deinstitucionalizacija v CUDV Črna in prehod v skupnost

V mali dvorani Kulturnega centra Ravne je potekal posvet na temo Deinstitucionalizacija v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna in prehod v skupnost. Posvet je bil namenjen predstavnikom občin in drugim pomembnim deležnikom v lokalni skupnosti. Na posvetu smo jih želeli informirati z aktivnostmi in napredku pri projektu, prav tako smo želeli doseči še bolj povezavo z njimi, izraziti pričakovanja in izmenjati izkušnje.

Obisk je bil zelo dober, posveta se je  udeležilo  čez 50 povabljenih iz občin, centrov za socialno delo, zdravstva, društev in drugih organizacij. Prisotni so bili tudi štirje predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravljajo nadzorno vlogo pri projektu, ter predstavniki inštituta za socialno varstvo republike Slovenije, ki je pogodbeni partner.

Ob koncu dve urnega pogovora se je razvila tudi razprava o odprtih vprašanjih, ki se v okolju porajajo.

Po posvetu je bil na istem mestu še sestanek s starši uporabnikov, na katerem smo jih seznanili z aktivnostmi pri selitvi v manjše stanovanjske enote.