Sestal se je usmerjevalni tim projekta

V četrtek 23.marca se je sestal usmerjevalni tim projekta deinstitucionalizacije v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

Pri tem so se osredotočili na doseganje kazalnikov v projektu, načrt aktivnosti do zaključka projekta v septembru 2023, analizi vzpostavitve kapacitet za ustanavljanje manjših stanovanjskih skupin, njihovo oskrbo ter finančni in kadrovski načrt za nove stanovanjske skupine.

Po sestanku je sledil še ogled nekaterih že obstoječih stanovanjskih skupin.