Konferenca ob zaključku projekta “Deinstitucionalizacija v CUDV Črna na Koroškem”

V CUDV Črna na Koroškem v mesecu septembru 2023 zaključujemo s pilotnim projektom, ki poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

V skladu s kazalniki na projektu v CUDV Črna smo  organizirali zaključno  konferenco, kjer je bil  celostno predstavljen vidik in zaključki tega pomembnega projekta.

Bogate izkušnje na projektu bodo lahko služile kot dragocena pomoč in usmeritev za delo na področju socialno varstvene dejavnosti tudi v prihodnje,  kar bo vsekakor ključni prispevek  na področju celotne strategije za deinstitucionalizacijo v Republiki Sloveniji.

 Zaradi  stanja po poplavah v Črni je konferenca potekala na Prevaljah, v Domu starejših na Fari, kjer nam je direktorica doma, ga. Helena, Bezjak Burjak,  prijazno omogočilo izvedbo v večnamenski dvorani Brinjevka.

Več kot sto udeležencev , predvsem iz podobnih zavodov v Sloveniji in iz številnih drugih inštitucij, je uvodoma pozdravila direktorica Dalja Pečovnik

Ministrstvo za solidarno prihodnost je zastopal državni sekretar dr. Luka Omladič, ki je prav tako pozdravil udeležence.

V vsebinskem delu konference je najprej direktorica Dalja Pečovnik obširneje  predstavila proces preobrazbe.

Direktorica Inštituta Republike Slovenije  mag. Barbara Kobal Tomc, je predstavila svoj prispevek pod nazivom Sodelovanje kot pogoj preobrazbe. Inštitut je partner CUDV v projektu.

Nina Slovenc iz ministrstva za solidarno prihodnost je  predstavila  Strategijo deinstitucionalizacije. Pogled od zgoraj je bil zanimiv zaradi bogatega nabora podatkov , s katerimi razpolaga ministrstvo.

V pogovoru s strokovno delavko Katarino Lovko Kovačec, vodjo VDC SG, je uporabnik Branko Mavrič bo predstavil  kako se mu je spremenilo življenje, ko je zaživel v skupnosti. V novem okolju je izjemno zadovoljen.

Tatjana Napečnik, delovna inštruktorica v VDC delavnici, je predstavila pogled zaposlenega na preobrazbo zavoda, svoja opažanja sprememb pri delu v zavodu in delu v stanovanjski skupini ter spremembe v obnašanju uporabnikov. Aleksandra Kac, medicinska sestra v CUDV je prav tako ugotavljala, da se je spremenil način dela zaposlenih ,ki je zdaj bolj razgiban in ne obsega le osnovne profesije zaposlenega.

Irena Sešelj je mama uporabnice, ki obiskuje VDC v SG, dela tudi v integrativni zaposlitvi pri frizerju, ni pa vključena v institucionalno varstvo in je dnevna uporabnica. Predstavila je svoj vidik oz. stališče do preobrazbe ter izpostavila aktualne problem, s katerimi se srečujejo starši eksternih /dnevnih uporabnikov, za katere meni, da ni primerno poskrbljeno.

Simon Došen, oče uporabnika, je stališče starša uporabnika do projekta deinstitucionalizacije ter preseljevanja in življenja v skupnosti predstavil na zelo zanimiv način.

Branka Perne, predsednica Zveze društev Sožitje Slovenije je v daljšem prispevku  podala pogled Sožitja na projekt DI.

Drugi del konference je odprla  mag. Romana Lesjak, županja občine Črna. Svoj prispevek naslovila »Črjani smo stanovalce CUDV vzeli za svoje«.

Poslanka državnega zbora iz Radelj ob Dravi Alenka Helbl je ponudila pomoč pri reševanju kakršnih koli problemih, ki nastajajo v socialnem varstvu na tem področju, saj je članica matičnega odbora v parlamentu.

Dragica Mazej, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Koroške, enota Ravne, je predstavila pogled centra na proces preobrazbe CUDV Črna v center skupnostnih oblik oskrbe in poti sodelovanja med institucijami

Martina Šisernik podžupanja mestne občine Slovenj Gradec je svoj prispevek naslovila  »V mestu »Glasnik miru« pripravljeni na nove oblike bivalnih skupnosti«.

Simona Rožej, vodja varstveno delovnega centra Kovač v okviru CUDV Črna je predstavila integrativne zaposlitve, ki so eden od pomembnejši delov življenja v skupnosti in so dosegle  velik napredek med projektom.

Špela Režun , vodja skupnosti Varstveno delovnih centrov SLOVENIJE, je predstavila način financiranja socialnovarstvenih dejavnosti.

Jure Naglič, direktor družbe Ekstera je  z s sodelavci in našimi uporabniki  predstavil sodelovanje družbe s CUDV v projektu Forma Viva.

Katja Pokeržnik, direktorica GZS, Koroške gospodarske zbornice, je govorila bo o več vidikih sodelovanja CUDV in zbornice oziroma gospodarstva, med drugim o akciji Dobro jutro, sosed.

Eva Imperl iz izobraževalne družbe Firis je imela ob zaključku konference prispevek na temo Pomen izobraževanja zaposlenih za oskrbo ranljivih skupin v skupnosti in izvedba izobraževanj in strokovnih ekskurzij v CUDV Črna.

V krajšem povzetku je priložnost za čestitke in izražanje svojih mnenj izkoristilo še nekaj gostov, ob koncu pa so se sodelavci  CUDV Črna s šopkom zahvali direktorici Dalji Pečovnik za ves trud in prizadevanja pri projektu, za katere po njenih lastnih besedah, nikdar ni podvomila, da ne bi bil uspešen.