Nova integrativna zaposlitev

Danes sem z velikim veseljem in ponosom spremljal uporabnika VDC Ravne na Koroškem na njegovo novo delovno mesto v okviru integrativnih zaposlitev. V okviru programa VVZPP si v CUDV Črna prizadevamo najti čim več integrativnih zapolitev osebam  z intelektualno oviranjostjo pri različnih podjetjih v lokanem okolju. Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej je postal novi partner VDC Ravne na Koroškem  v verigi družbeno odgovornih podjetji kot so Ekstera d.o.o., JKP LOG d.o.o.,  Graplas Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o., Meža, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Občina Ravne na Koroškem, Interiskont družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Komunala Mežica d.o.o.

Hvala vsem, da ste spoznali pomembnost vključevanja najšibkejših v redne procese dela ter jim dali možnost samopotrditve.  Z vključevanjem uporabnikov zagotavljajte pravico le – teh do samostojnega življenja, s tem pa jim nedvomno boljšate kvaliteto življenja.