ABILIMPIADA

V CUDV Črna se je začelo abilimpijsko gibanje Slovenije leta 1999. Abilimpiada je bienalno tekmovanje v delovnih spretnostih različnih zaposlitvenih tehnik in prostočasnih aktivnosti oseb s posebnimi potrebami. Pomembno vpliva na ohranjanje in poglabljanje njihovih že pridobljenih znanj ter izboljšanje sposobnosti in razvijanje njihovih delovnih potencialov. Moto tekmovanj abilimpiade je: »Pokažite svoje zaklade v znanju, spretnostih in ustvarjanju!«
Na tekmovanjih se družijo, pridobivajo nova prijateljstva in izmenjujejo znanja in spretnosti. Rezultat tega gibanja je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb s posebnimi potrebami. Abilimpiada prispeva tudi k boljšemu razumevanju njihovih potreb s strani širše družbe.