DC Ravne je enota vzgoje in izobraževanja, ki trenutno  vzgaja in izobražuje 9 učencev. Razporejeni so v dve skupini. Z njimi delajo defektologinji, varuhinji in medicinski sestri. Poleg njih imamo na razpolago še specialnega pedagoga za individualno delo in popoldansko varstvo. Tedensko k nam iz matične enote Črna prihajajo fizioterapevt, delovni terapevt ter terapevt za komunikacijo in govorne motnje. Večina učencev ima težjo oz. težko motnjo v duševnem razvoju ter cerebralno paralizo. Na šolanje se vozijo z našim organiziranim prevozom.

Poleg izvajanja rednega programa in vključevanja v aktivnosti po delovnem programu CUDV Črna, izvajamo še veliko dodatnih dejavnosti. Redno sodelujemo z vrtcem Ajda, s 1. a in 1. b  O.Š. Koroški Jeklarji in 4. a O. Š Prežihov Voranc. Beremo za Bralno značko Petra Nosa. Izvajamo Zeleni program in skrbimo za cvetlične grede, lončnice in zeliščni vrtiček. Ob petkih pod vodstvom medicinskega tehnika izvajamo program Živimo zdravo, se razgibavamo in sproščamo, se zdravo prehranjujemo, ….

Vsako leto eno noč preživimo v enoti in takrat otrokom in mladostnikom pripravimo pester program. Redno praznujemo rojstne dni učencev in zaposlenih. Vsak drugi teden imamo pravljične urice. Vsako leto gremo v šolo v naravi na morje in Gozdno šolo v Topli. S starši imamo zelo dobre stike, telefonske, pisne in osebne. Kvaliteto stikov  dvigujemo z vsakoletnimi aktivnostmi,  katerih se poleg naših učencev  udeležijo njihovi sorojenci in otroci naših zaposlenih.

Tudi naši prostori so lepi, barviti, prijazni…..
Imamo se lepo, v šolo in službo radi prihajamo.

Vodja enote DC Ravne
Darinka Marinč, spec. ped.