Enota II. nadstropje je precej razgibana po sami sestavi in sicer:

3 skupine usposabljanja (USP A, USP B, UŽD A)

3 skupine IVO 24 ur (IVO VI, IVO VII, IVO VIII)

2 skupini IVO 16 ur (X. DV, XI. DV).

USPOSABLJANJE:

Skupine usposabljanja štejejo 19 fantov in deklet v starosti od 15 do 26 let. Delajo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja, programu za usposabljanje, življenje in delo, programih za učne delavnice in njihovih individualiziranih programih.

V vsaki skupini dela strokovna delavka skupinska habilitatorka in varuhinje. Vključeni so v različne individualne obravnave ( fizioterapija, logopedija, delovna terapija,…)

Skupine so zelo heterogene, delo je dinamično in skozi celotno šolsko leto so zelo aktivni. Vključeni so v vse mogoče aktivnosti in predstavljajo Center navzven. Pevski zbor, Orffova skupina, skupina Radovedni, planinska skupina Kavke, specialna olimpiada,… to je le peščica aktivnosti pri katerih sodelujejo. Poleg tega so ustvarjalni tudi na likovnem področju (natečaji), berejo za bralno značko, sodelujejo pri lahkem branju, oblikovanju časopisa Solze in smeh,… Enkrat letno gredo v šolo v naravi v Novigrad in gozdno šolo v naravi v Toplo.

Fantje in dekleta so razigrani, nasmejani, z veliko takšnih in drugačnih težav, ki pa jih skušamo sproti, na najboljši možni način, reševati.

IVO:

V institucionalnem varstvu odraslih so tri skupine IVO 24 ur, ki štejejo 14 varovancev ter dve skupini IVO 16 ur, v kateri je vključenih 23 varovancev.

V skupinah delajo varuhinje in ena individualna strokovna delavka. Delajo po programu  Domskega varstva in njihovih individualiziranih programih.

Vključujejo se v vse aktivnosti Centra po svojih sposobnostih.

Skupine so med seboj zelo različne, zato je delo pestro, razgibano in vsak dan postreže s prijetnimi, včasih pa tudi manj prijetnimi presenečenji. Le-te skušamo sproti čim bolje reševati.

Delamo na pozitivnih stvareh, pri delu spodbujamo drug drugega, največji cilj pri samem delu pa nam je: POMAGAJMO JIM, DA NAREDIJO SAMI.