V DE pritličje je vključenih 32 uporabnikov s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter s kombiniranimi motnjami; v večini primerov je prisotna tudi gibalna oviranost.
Delo z njimi poteka umirjeno, ob individualnem pristopu, osnova dela so Individualizirani programi in Program domskega varstva. Vsakdanji urnik nam narekuje počutje in zdravje uporabnikov ter njihove sposobnosti, na katere navezujemo teme, metode in način dela.  Vsakodnevno se pri delu prepleta  sodelovanje med različnimi službami: fizioterapevti, delovnimi terapevti, zdravstveni delavci, ki omogoča kompleksnejšo in boljšo obravnavo.
Svet okrog njih jim skušamo prikazati s konkretnimi situacijami, pri katerih se z opazovanjem, tipanjem in okušanjem stimulirajo vsa  čutila. Veliko časa preživimo na svežem zraku, v naravi, možnost imajo, da se udeležijo letovanj na Debelem Rtiču, v Laškem in v Topli. Uporabniki redno obiskujejo snoozelen, telovadnico,učno kuhinjo, delavnico Vosidis, poleg vsakodnevnih aktivnosti pa jim dneve obogatimo še z veliko glasbenimi uricami, bralno-pravljičnim krožkom in sodelovanjem v dramski skupini. 

Vodja DE Pritličje:
Terezija Napečnik, prof. slov.