DE VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNA

V enoti VDC Črna je več različnih skupin uporabnikov, ki so vključeni v različne zaposlitve in dejavnosti CUDV.
V delavnicah  VDC Črna  uporabniki VDC ustvarjajo :

  • izdelke lastnega programa ( šiviljska delavnica, kreativne delavnice, zaposlitveni program in program VOSIDIS ),
  • storitvene dejavnosti za CUDV ( pomoč v pralnici, pri čistilkah, pri Polžkih ),
  • storitvene dejavnosti za zunanje stranke ( dostava in postrežba hrane, pomoč na kmetiji, pomoč pri domačih opravilih ),
  • integrativne zaposlitve (vodena  zaposlitev uporabnikov v drugih organizacijah),
  • zeleni program ( urejanje okolice CUDV ).

Poleg dela pod posebnimi pogoji so uporabniki enote vključeni v storitve varstva in vodenja, ter  nadstandardne storitve, kot jih določa pravilnik o standardih in normativih VDC.

Za kupce naših izdelkov in za vse informacije smo na voljo v naši trgovini na avtobusni postaji v Črni na Koroškem  02 870 40 18 in na tel.  02 870 40 54.