DE VARSTVENO DELOVNI CENTER RADLJE OB DRAVI

Enota je bila ustanovljena 8. septembra 1986 kot enota Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. S 1.1.2006 je postala delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Skoraj 35 let je delovala, se razvijala in ustvarjala v občinskih prostorih na Muti. S 1. julijem 2021 pa je začela delovati v prenovljenih občinskih prostorih Sokolskega doma v Radljah ob Dravi.

Trenutno se v VDC Sokolski dom Radlje vključuje 14 uporabnikov.

V enoti se izvaja Program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Ta program  je namenjen ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, usposabljanju za čim bolj samostojno življenje ter vključevanju v skupnost in okolje.

Zaposlitev vključuje kooperantska dela, lastni program in storitve.

Pri kooperaciji gre za opravljanje enostavnih del za pogodbene stranke ( zlaganje, sestavljanje, pakiranje).

V okviru lastnega programa uporabniki ustvarjajo številne uporabne in okrasne izdelke, predvsem pa voščilnice za različne priložnosti. Delo je razdeljeno na več faz, prilagojeno sposobnostim posameznika, vključujejo pa se tudi zaposleni.

Pri storitveni dejavnosti nudimo strojno vezenje logotipov ali različne motive vezene na brisače, prtičke, jakne,… po želji naročnika.

Tudi z zbiranjem odpadnega papirja pridobimo nekaj denarja za mesečne nagrade uporabnikov.

Da bi uporabnikom omogočili čim bolj kvalitetno in vsestransko življenje, izvajamo tudi dodatne in nadstandardne dejavnosti: bralna značka, telovadba, sprostitvene delavnice, pevski zbor, sprehodi, pohodi, krajši izleti…

Zelo radi sodelujemo z različnimi organizacijami pri različnih projektih.

Obiščete nas lahko vsak delovni dan od 7.00 do 13.00 ure, pokličete pa na 02 87 61 368 ali

031 661 279.