Bivalna enota in VDC Kovač

V enoti VDC Kovač je več različnih skupin uporabnikov, ki so vključeni v različne zaposlitve in dejavnosti CUDV.

V delavnicah VDC Kovač uporabniki ustvarjajo:

  • integrativne zaposlitve (pogodbena dela za različne organizacije – opravljajo enostavna dela, sestavljanje, sortiranje različnih polizdelkov),
  • izdelke lastnega programa (šiviljska delavnica, strojno vezenje, izdelki iz gline, kreativne delavnice, zaposlitveni program)
  • storitvene dejavnosti za CUDV
  • storitvene dejavnosti za zunanje stranke (dostava in postrežba hrane, pomoč na kmetiji, pomoč pri domačih opravilih, čiščenje skupnih prostorov za zunanje stranke),
  • zeleni program (urejanje okolice CUDV).

Poleg dela pod posebnimi pogoji so uporabniki enote vključeni v storitve varstva in vodenja ter nadstandardne storitve, kot jih določa pravilnik o standardih in normativih VDC.

Za kupce naših izdelkov in za vse informacije smo na voljo v naši trgovini na avtobusni postaji v Črni na Koroškem 02 870 40 18 in na tel. 02 870 40 71..