Helena Praper

Socialna delavka
02/870 40 26
helena.praper@cudvcrna.si

Žana Avberšek

Vodja službe za pomoč na domu
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Erih Kurnik

Predstavnik ustanovitelja
041 785 155
e.kurnik@gmail.com

Samo Lipovnik

Predstavnik ustanovitelja
041 274 585
samo@lipovnik.si

Stanka Vauh

Predsednica sveta CUDV – predstavnica ustanovitelja
041 624 164
koroska.dom@gmail.com

Irena Došen

Članica (predstavnica usposabljanja – celodnevno)
031 878 799
irena.dosen@gmail.com

Jožef Krajnc

Član (predstavnik VDC Muta)
041 942 642
jo.krajnc@gmail.com

Franc Uršnik

Član (predstavnik VDC Črna)
031 551 593
franc.ursnik@guest.arnes.si

Irena Sešelj

Članica (predstavnica VDC SG)
040 651 786
irena.seselj@guest.arnes.si

Danica Ozimic

Članica (predstavnica VDC Kovač)
031 244 687
danica.ozimic@t-2.net

Irena Hudi

Namestnica predsednika Sveta staršev (predstavnica domskega varstva)
irena.hudi@gmail.com

Cvetka Komprej

Vodja oddelka za finance in računovodstvo
02/870 40 31

Lilijana Belaj

Vodja oddelka pralnice
02/870 40 10
lilijana.belaj@cudvcrna.si

Engelbert Lesičnik

Vodja oddelka za tehnično oskrbo in prevoze
02/870 40 41
041 387 459
berti.lesicnik@cudvcrna.si

Urška Planko

Vodja oddelka prehrane
02/870 40 13
041 796 417
urska.planko@cudvcrna.si

Simona Rožej

Vodja DE VDC Kovač
02/870 40 71
031 649 536
simona.rozej@cudvcrna.si

Majda Novak

Vodja DE VDC Črna na Koroškem
041 365 084
majda.novak@cudvcrna.si

Jože Kropivnik

Vodja DE VDC Ravne na Koroškem
031 687 598
joze.kropivnik@cudvcrna.si

Fanika Ladinik

Vodja zdravstvene službe
02/870 40 58
fanika.ladinik@cudvcrna.si

Mihaela Pačnik

Socialna delavka
02/870 40 26
031 346 515
mihaela.pacnik@cudvcrna.si

Žana Avberšek

Vodja projekta DEI
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Špela Mlinar

Vodja službe za vzgojo in izobraževanje
02/870 40 24

Monika Porej

Vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051 349 844
monika.porej@cudvcrna.si