Erih Kurnik

predstavnik ustanovitelja
041 785 155
e.kurnik@gmail.com

Samo Lipovnik

predstavnik ustanovitelja
041 274 585
samo@lipovnik.si

Stanka Vauh

predsednica sveta CUDV – predstavnica ustanovitelja
041 624 164
koroska.dom@gmail.com

Vesna Savič

članica (predstavnica usposabljanja – dnevno)
064 174 412
vesna.savic@t-2.net

Irena Došen

članica (predstavnica usposabljanja – celodnevno)
031 878 799
irena.dosen@gmail.com

Jožef Krajnc

član (predstavnik VDC Muta)
041 942 642
jo.krajnc@gmail.com

Franc Uršnik

član (predstavnik VDC Črna)
031 551 593
franc.ursnik@guest.arnes.si

Irena Sešelj

članica (predstavnica VDC SG)
040 651 786
irena.seselj@guest.arnes.si

Danica Ozimic

članica (predstavnica VDC Kovač)
031 244 687
danica.ozimic@t-2.net

Irena Hudi

namestnica predsednika Sveta staršev (predstavnica domskega varstva)
irena.hudi@gmail.com

Viljem Donau

predsednik Sveta staršev (predstavnik VDC Ravne)
040 730 394

Cvetka Komprej

vodja oddelka za finance in računovodstvo
02/870 4031

Majda Novak

vodja DE VDC Črna na Koroškem
041 365 084

Mihaela Pačnik

socialna služba
02/870 40 26
031 346 515
mihaela.pacnik@cudvcrna.si

Žana Avberšek

pravna služba
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Anja Jelen

vodja službe za vzgojo in izobraževanje
02/870 40 24
041 743 653
anja.jelen@cudvcrna.si

Monika Porej

vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051 349 844
monika.porej@cudvcrna.si