Mojca Močivnik

Vodja SS Črna na Koroškem
041 789 346
mojca.mocivnik@cudvcrna.si

Jana Stopajnik

Vodja SS Slovenj Gradec
040 559 909
jana.stopajnik@cudvcrna.si

Janže Blatnik

Vodja SS Mežica
041 797 571
janze.blatnik@cudvcrna.si

Nuša Skobir

Vodja SS Ravne na Koroškem
040 510 003
nusa.skobir@cudvcrna.si

Žana Avberšek

Pravnica in vodja službe za pomoč na domu
02/870 40 27
051 359 785
zana.avbersek@cudvcrna.si

Irena Došen

Predsednica Sveta Centra - predstavnica invalidskih organizacij

Helena Praper

Socialna delavka
02/870 40 26
030 422 376
helena.praper@cudvcrna.si

Erih Kurnik

Predstavnik ustanovitelja
041 785 155
e.kurnik@gmail.com

Branka Svetec

Članica (predstavnica Dnevnega centra Ravne na Koroškem – VIZ eksterni)

Franc Uršnik

Član (predstavnik VDC Črna)
031 551 593
franc.ursnik@guest.arnes.si

Irena Sešelj

Članica (predstavnica VDC SG)
040 651 786
irena.seselj@guest.arnes.si

Danica Ozimic

Članica (predstavnica VDC Kovač)
031 244 687
danica.ozimic@t-2.net

Cvetka Komprej

Vodja oddelka za finance in računovodstvo
02/870 40 31

Lilijana Belaj

Vodja oddelka pralnice
02/870 40 10
lilijana.belaj@cudvcrna.si

Engelbert Lesičnik

Vodja oddelka za tehnično oskrbo in prevoze
02/870 40 41
041 387 459
berti.lesicnik@cudvcrna.si

Matic Slodej

Vodja oddelka prehrane
02/870 40 13
051 323 436
matic.slodej@cudvcrna.si

Simona Rožej

Vodja DE VDC Kovač
02/870 40 71
031 649 536
simona.rozej@cudvcrna.si

Majda Novak

Vodja DE VDC Slovenj Gradec
041 365 084
majda.novak@cudvcrna.si

Katja Žohar

Vodja OE IVO
02/870 40 44, 02/870 40 16
041 281 520
katja.zohar@cudvcrna.si

Fanika Ladinik

Vodja zdravstvene službe
02/870 40 58
051 645 504
fanika.ladinik@cudvcrna.si

Zala Žunko

Socialna delavka
02/870 40 26
030 422 376
zala.zunko@cudvcrna.si

Špela Mlinar

Vodja službe za vzgojo in izobraževanje
02/870 40 64
041 658 384
spela.mlinar@cudvcrna.si

Monika Porej

Vodja poslovodne službe
02/870 40 49
051 349 844
monika.porej@cudvcrna.si