Izobraževalno konferenčni center

 

Izobraževalno konferenčni center omogoča dostop do izobraževalnih vsebin in metod,

ki smo jih v CUDV Črna uvajali

v življenje uporabnikov in delo zaposlenih

skozi vsa leta delovanja Centra,

še bolj intenzivno pa med izvajanjem pilotnega projekta

“Deinstitucionaizacija CUDV Črna na Koroškem.”

Namenjen je zaposlenim, uporabnikom in njihovim svojcem v CUDV Črna,

ljudem v lokalnih okoljih, kamor se uporabniki selijo

in drugim domačim in tujim organizacijam,

ki se bodo želele učiti deinstitucionalizacije.

Izkušnje, ki smo jih tekom projekta pridobili,

želimo na prilagojen način prenesti v druga okolja.

CUDV Črna pa bo nadaljeval z deinstitucionalizacijo v svojem okolju.

 

Pod rubriko “Lahko branje” se nahajajo besedila,

ki so napisana v lažje berljivi obliki.

Pripravljali so jih uporabniki skupaj z zaposlenimi.

V besedilih smo približali osnovne pojme deinstitucionalizacije

in namene projekta vsem bralcem.

Prav tako smo se ukvarjali s temami,

ki so zanimale uporabnike.

 

 

Teme izobraževanj in delavnic, ki smo jih organizirali za zaposlene, uporabnike in svojce:

Uvod v deinstitucionalizacijo
Evropske smernice
Normalizacija
Parlament
Lahko branje
Osebe z motnjo v duševnem razvoju in delo z njimi
Ključni delavci
HOPS-vzpostavljanje novih služb in storitev
Stili vodenja
Pravila skupinskega pogovarjanja
Skupinska dinamika
Analiza tveganja
Dialoško reševanje konfliktov
Komunikacijske veščine in sodelovanje s starši
Timsko delo
Razvijanje samoodgovornosti in lastne učinkovitosti pri osebah z MDR
Avtonomni delovni timi
Izzivi staranja uporabnikov VDC-jev in stanovalcev bivalnih enot z MDR
Kaj je dobra stanovanjska skupina
Delo in življenje v stanovanjski skupini
Pozitivna vedenjska podpora
V primežu stalnosti in sprememb
Komunikacija, odnosi, zaupanje, optimizem in hiša zdravja
Osebna odgovornost in ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja
Model WKS-model Willem Kleine Schaars
Pristopi strokovnih delavcev za večjo neodvisnost uporabnikov
Digitalizacija ter povečanje vključenosti uporabnikov v informacijsko družbo
Prepoznavanje epileptičnih napadov in ravnanje ob njih
Temeljni postopki oživljanja