Erih Kurnik

Predstavnik ustanovitelja
041 785 155
e.kurnik@gmail.com

Samo Lipovnik

Predstavnik ustanovitelja
041 274 585
samo@lipovnik.si

Stanka Vauh

Predsednica sveta CUDV – predstavnica ustanovitelja
041 624 164
koroska.dom@gmail.com

Franc Uršnik

Član (predstavnik VDC Črna)
031 551 593
franc.ursnik@guest.arnes.si

Danica Ozimic

Članica (predstavnica VDC Kovač)
031 244 687
danica.ozimic@t-2.net