Mojca Močivnik

Vodja SS Črna na Koroškem
041 789 346
mojca.mocivnik@cudvcrna.si

Jana Stopajnik

Vodja SS Slovenj Gradec
040 559 909
jana.stopajnik@cudvcrna.si

Janže Blatnik

Vodja SS Mežica
041 797 571
janze.blatnik@cudvcrna.si

Nuša Skobir

Vodja SS Ravne na Koroškem
040 510 003
nusa.skobir@cudvcrna.si