Branka Svetec

Članica (predstavnica Dnevnega centra Ravne na Koroškem – VIZ eksterni)

Irena Sešelj

Članica (predstavnica VDC SG)
040 651 786
irena.seselj@guest.arnes.si